Görme Engelliler

2017-2018 HAZİRAN DÖNEMİ SORUMLULUK SINAVLARI

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

 

Sorumlu olarak sınıf geçme ve sorumluluğun kalkması 

 

MADDE 58- (1)(Değişik:RG-1/7/2015-29403)   Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden; bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder. Nakil ve geçişler nedeniyle ortaya çıkan sorumlu dersler bu sayıya dâhil edilmez.

 

(2) (Değişik:RG-1/7/2015-29403)  a) (Değişik:RG-16/9/2017-30182) Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı ve/veya uygulamalı sınav esaslarına göre birinci dönemin ilk haftası ile ikinci dönemin ilk ve son haftaları içerisinde iki alan öğretmeni, bulunmaması hâlinde biri alan öğretmeni olmak üzere iki öğretmen tarafından yapılır.

 

MADDESİ GEREĞİNCE HAZİRAN DÖNEMİNDE SORUMLULUK SINAVLARI PLANLANMIŞTIR.

 

SORUMLULUK SINAVI OLAN ÖĞRENCİ LİSTESİ İÇİN AŞAĞIDAKİ BAĞLANTIYA TIKLAYINIZ:

meb_iys_dosyalar/38/14/169740/dosyalar/2018_05/16154002_6-SINAV_LYSTESY_YYRENCYLER.pdf

 

SORUMLULUK SINAV TARİHLERİ İÇİN AŞAĞIDAKİ BAĞLANTIYA TIKLAYINIZ:

meb_iys_dosyalar/38/14/169740/dosyalar/2018_05/16154031_7-TARYHLERE_GYRE_SINAV_LYSTESY.pdf

 


Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin

  Beğen | 3  kişi beğendi