Görme Engelliler

Bireysel Öğrenme Materyallerin Yazdırılmasına İlişkin Duyuru

 

 T.C

MELİKGAZİ KAYMAKAMLIĞI

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü

 

Sayı: 51442174-115.01-E.13994922                                                                                                                                                                  31.07.2018

Konu  :Bireysel Öğrenme Materyallerinin 

            Yazdırılmasına İlişkin Duyuru

 

DAĞITIM YERLERİNE

 

İlgi : İl Milli Eğitim  Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 30.07.2018 tarihli ve 

         13928217 sayılı yazısı.

          

İlgi yazıda belirtilen, Sosyal ve ekonomik sektörler ile iş birliği içinde ulusal ve uluslararası mesleki yeterliliği ile kabul görmüş, mesleki değerlere sahip, yenilikçi, girişimci, üretken, ekonomiye değer katan ehil işgücü yetiştirebilmek amacıyla ülkemizde son yıllarda uygulanmaya konulan öğretim programlarında özellikle bilgi ve teknolojilerinin kullanılmasına yönelik çalışmalar her geçen gün artarak devam etmektedir. Yeni öğretim programlarında yer alan bilgi, beceri, tavır/tutumlar ile milli ve manevi  değerlerin öğrencilere kazandırılması ve daha kalıcı hâle getirilmesinde öğretmenlerimize çok önemli görevler düşmekte ve sorumluluk almaları beklenilmektedir.

Bu nedenle, meslekî ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında uygulanmakta olan  çerçeve öğretim programlarında yer alan modüllere ait bireysel öğrenme materyallerinin ilgili alan öğretmenleri tarafından yazılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Alan ortak ve Dal derslerine ait yazdırılacak bireysel öğrenme materyallerinin  listesi (Ek-1), bireysel öğrenme materyali  yazım başvuru dilekçesi (Ek-2) ve bireysel öğrenme materyali yazım kılavuzu (Ek-3) http://www.megep.meb.gov.tr internet adresi Anasayfa Duyurular başlığı altında yayınlanmakta olup yazımız ekinde de gönderilmiştir.

Bu kapsamda, mesleki ve teknik ortaöğretim okul müdürlüklerince; ilgili alan öğretmenlerine gerekli duyuru yapılarak bireysel öğrenme materyali yazım talebinde bulunmaları sağlanacaktır. Öğretmenlere, başvuru sırasında her bir görevlendirme için 1 (bir) materyal yazabileceklerini ve aynı bireysel öğrenme materyalini  birden fazla kişinin talep edebileceğinden yazım görevinin isteklilerden şartları en uygun olana verilecek olması uyarısının yapılması gerekmektedir.  İstekli olan öğretmenlere birden çok bireysel öğrenme materyalinin  yazımı için talepte bulunmaları sağlanacak şekilde başvuru dilekçeleri teslim alınacaktır.

Geliştirilerek veya güncellenerek 2017-2018 eğitim öğretim yılında 9´uncu sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak mesleki ve teknik ortaöğretim okullarında uygulamaya konulan öğretim programlarının 10´uncu sınıflarının 2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanacak olması nedeniyle yapılacak yazım başvurularının öncelikli olarak 10´sınıf materyallerinin (Alan Ortak Materyallerinin) yazılması yönünde yapılması önem arz etmektedir.

Bireysel öğrenme materyali  yazım başvurusunda bulunan öğretmenlerin dilekçeleri okul idaresi tarafından teslim alınarak uygun bulunanların dilekçeleri imzalanacak ve onaylanacaktır. Uygun bulunan ve onaylanan dilekçeler en geç  06 Ağustos  2018 Pazartesi  günü mesai saati bitimine kadar mte_program@meb.gov.tr e-posta adresine XLS (Excel) formatında,  XLS (Excel) ve onaylı PDF formatlarında  okul idaresi tarafından ivedilikle gönderilmesi Müdürlüğümüz mesleki ve teknik eğitim şubesine yazı ile gönderilmesi,

Genel Müdürlüğümüzce yapılacak değerlendirmede yazım görevlendirmesi yapılması uygun bulunan öğretmenlerden daha önce hiç materyal yazmamış olanlara 15-17Ağustos  2018 tarihlerinde yazım eğitimi verilecek, 27 Ağustos - 24 Eylül 2018 tarihlerinde ise  materyal yazım görevlendirmesi yapılacaktır. Görevlendirilenlere bu görevi yerine getirmeleri karşılığında kurumlarınca sadece İlgi Kararın 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasına göre haftada 18 (On sekiz) saat ek ders ücreti ödemesi yapılacağından başka bir ücret ödemesi yapılmayacaktır. 

Bilgilerinizi ve alınan başvuruların en geç   06 Ağustos  2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Müdürlüğümüz mesleki ve teknik eğitim şubesine gönderilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 

 

 

 

                                                                                                                Cemal BOLGI   

                                                                                                                                 Müdür a.      

                                                                                                                                Şube Müdürü 

Not:Eklere http://www.megep.meb.gov.tr/Default.aspx adresinden ulaşabilirsiniz.


Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin

  Beğen | 0  kişi beğendi