Görme Engelliler

FATİH PROJESİ ARAŞTIRMALARI(ANKET)

Sayı: 50620097-821.01-E.1786474127.10.2017

Konu :  Fatih Projesi Araştırmaları

 

DAĞITIM YERLERİNE

 

İlgi     : MEB. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri genel Müdürlüğünün 24/10/2017 tarihli ve                    17526521 sayılı yazısı.                               

 

İlgi yazı gereği; Genel Müdürlüğümüz görev alanı çerçevesinde, eğitimde teknoloji kullanımına yönelik çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İlgi olur ile 2017 yılı için başlatılan araştırmalardan dört tanesi  “FATİH Projesi Eğitimlerinin Okullardaki Yansıması", "Öğrencilere Göre Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Portalı´nın Kullanılabilirlik Düzeyi", "FATİH Projesi BT Araçlarının Kullanımının Değerlendirilmesi" ve "Öğrencilerin Dijital Okuma Kültürü" başlıklı araştırmalardır.

Söz konusu dört araştırmanın verileri elektronik ortamda toplanacaktır. Bu amaçla  SurveyMonkey isimli web sitesi kullanılacaktır. İlgi yazı ekinde yer alan tabloda araştırmaların isimleri, araştırmada kullanılacak ölçme aracının internet bağlantısı, ölçme aracını dolduracak hedef grup ve araştırmalardan sorumlu personelin iletişim bilgileri verilmiştir. 

Araştırmaların örnekleminde yer alan grupların ilgili bağlantılar üzerinden 30 Kasım 2017 tarihine kadar ölçme araçlarını doldurmasının sağlanması için okulunuza gerekli önlemlerin alınması ve giriş yapmasının sağlanması hususunda; 

             Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 

 

                                                                                                               Mehmet KIRATLI 

                                                                                                                       Müdür  a.

                                                                                                                  Şube Müdürü.

 

Ek:

1-İlgi yazı ve ekleri      (2 sayfa)    

 

DAĞITIM:

İlgili Okul Müdürlüğüne

İLGİLİ ANKETLERE AŞAĞIDAKİ LİNKLERDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

FATİH PROJESİ ARAŞTIRMALARI BİLGİLERİ

Sıra No

Araştırmanın Adı

Araştırmada Kullanılacak Ölçme Aracının Linki

Ölçme Aracını Dolduracak Hedef Grup

Araştırma Sorumlusu

Araştırmacının İletişim Bilgileri

1

FATİH Projesi Eğitimlerinin Okullardaki Yansıması

FATİH Projesi Eğitimlerinin Okullardaki Yansıması

https://tr.surveymonkey.com/r/okulyoneticisiegitim-yegitek4

Her tür ortaokul ve her tür lisenin okul yöneticileri (okul müdürü ve okul müdür yardımcıları)

Dr. Ömür ÇOBAN

 

omurcoban@meb.gov.tr 0312 296 94 42

 

2

https://tr.surveymonkey.com/r/FATIHegitim-yegitek4

Her tür ortaokul ve her tür lisede görevli öğretmenler

Dr. Ömür ÇOBAN

 

omurcoban@meb.gov.tr 0312 296 94 42

 

3

Öğrencilere

Göre Eğitim

Bilişim Ağı

(Eba)

Portalı’nın

Kullanılabilirlik Düzeyi

https://tr.surveymonkey.com/r/ebakullanabilirlik-yegitek3

Lise 9-10- 11-12. Sınıf öğrencileri

Esra KAYIŞ

Bilhan CUYA

esrakayis@meb.gov.tr

0 312 296 94 92

0 312 296 94 14

4

FATIH Projesi BT Araçlarının Kullanımının Değerlendirilmesi

https://tr.surveymonkey.com/r/btkullanimi-yegitek2

Her tür ortaokul ve her tür lisede görevli öğretmenler

Dr. Nihan UÇAR SARIMANOĞLU

musarimanoglu@meb.gov.tr 0 312 296 94 15

5

Öğrencilerin Dijital Okuma Kültürü Anketi

https://tr.surveymonkey.com/r/dijitalokuma-yegitek1

Lise 9-10- 11-12. Sınıf öğrencileri

Makbule Serpil BOZ

msboz@meb.gov.tr 

0312 296 95 49

 

 

 

 


Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin

  Beğen | 0  kişi beğendi